Kiudlaseriga lõikepingi tööpõhimõtted ja lõikevigade defekteerimine

Laserlõikamine on täiustatud lõikamisprotsess, mida kasutatakse tööstuses erinevate materjalide töötlemisel. Suure energiatihedusega laserkiir võetakse kasutusele „lõikeriistana", et viia läbi materjalide termiline lõikamisprotsess. Laserlõikamise tehnoloogia on kasutusele võetud erinevate metallide ning mittemetallist leht- ja komposiitmaterjalide lõikamiseks, mida kasutatakse paljudes valdkondades.

Et aidata pingi operaatoril saavutada ideaalne lõiketulemus, oleme koostöös BODOR laseriga, koostanud juhendi. See on abiks nii tööprotsessi mõistmisel kui ka lõikevigade defekteerimisel ja parandamisel. Juhend on leitav alloleval lingil ning kodulehe rubriigist "juhendid".

https://lasermeister.ee/wp-content/uploads/2024/02/Kiudlaseri-toopohimotted-ja-loikevigade-defekteerimine-EST-1.2.03.pdf