Laserkeevituse ohutus

Kui olete soetamas või soetanud enda ettevõttele laserkeevituse seadme, on väga tähtis, et seadme operaator ja selle vahetus läheduses paiknevad töötajad on teadlikud laserkeevitusega seotud ohtudega ja nendega seotud ennetavate nõuetega.

  • Laserkeevituse tööala läheduses peab olema vähemalt 5 m jagu ruumi, kus ei asu kergesti süttivaid ning 10 m raadiuses ei tohi olla plahvatusohtlikke esemeid.
  • Keevituse tööala läheduses peavad olema tuleohutusvahendid. Lisaks peab ruum olema hästi ventileeritud, sest keevitamise ajal võib eralduda inimese jaoks ohtlikke gaase ja ühendeid.
    Enne keevitamist peab veenduma, et keevitatavad materjalid on sobilikud keevitamise eesmärgil. Keevitamise ajal ja lõppedes võivad materjalid olla soojad, mistõttu enne nende käsitlemist peab laskma materjalil jahtuda.
  • Keevituspingi operaator peab kandma keevitamiseks mõeldud kaitseriietust ja reguleeritava tumedusega kaitsemaski. Samuti peavad masinaruumi viibivad isikud kandma laserkeevituse jaoks mõeldud kaitseprille või maski.
  • Keevitamise ajal peab vältima keevituspüstoli keeramist 90-kraadise nurga alla ja keevituspüstolist eespool ei tohi paikneda inimesi ja kehaosi, et vältida materjali peegeldusest tekkivaid kahjustusi tervisele.
  • Enne keevituse alustamist on kohustuslik veenduda, et trajektooril ei oleks segavaid takistusi
  • Laserkeevitades peab lähtuma soovituslikest keevitusparameetritest ja -režiimidest.
  • Laserkeevituspink peab hoiustama ja kasutama kuivas ruumis, kus ei ole õhureostust, kõrgepinget ega tugevat magnetjõudu.
Laserkeevitus