Laserite ohuklassid ja vastavad kaitsevahendid

Lasereid klassifitseeritakse turvalisuse eesmärgil nende potentsiaali põhjal tekitada kahju inimese silmadele ja nahale.

Enamike lasertoodete puhul on seadusega nõutud, et neile oleks sildina lisatud nende klass. See lisatakse kas Araabia numbritega (1, 2, 3R, 3B, 4) või Rooma numbritega (I, II, IIIa, IIIb, IV).

Nähtava kiirega tarbijatele mõeldud laseritele on 4 peamist klassi. Nendest esimesed kaks on suhteliselt ohutud silmadele ja nahale, teised kaks on ohtlikud.

Järgnev info kehtib nähtava laserkiire puhul ja ohutuskaugused on mitte-tahtliku kokkupuute puhul silmale alla ¼ sekundi.

  • Klass 1 / I – nähtava kiirega laserid alla 0,39 mW või laser on seadmesisene ning ei ole ligipääsetav kui seade töötab. Ei kujuta otsest ohtu silmale või nahale, kuid võib olla ohtlik, kui vaadata binokli või luubiga. Kasutatakse kinniste laserseadmete puhul (CD-mängijad, DVD-mängijad jms.)
  • Klass 2 / II – nähtava kiirega laserid alla 1 mW. Ohutu silmadele, kui mitte vaadata kiirt otse ning alla ¼ sekundi, võib olla ohtlik, kui vaadata binokli või luubiga. Ei kujuta otsest ohtu nahale ega põlevatele materjalidele. Peetakse ohutuks kaugusel 7 m (0,99 mW puhul). Kasutusel triipkoodi lugejates.
  • Klass 3R / IIIa – nähtava kiirega laserid võimsusega 1 kuni 4,99 mW. Madal risk silmade ohtlikkusele kui kiir peegeldub või on lühiajaline, vältida otsest ja pikaajalist kiirt silmadele. Ei kujuta otsest ohtu nahale ja põlevatele materjalidele. Peetakse ohutuks kaugusel 16 m (4,99 mW). Kasutatakse laserkursorites.
  • Klass 3B /IIIb – nähtava kiirega laserid võimsusega 5 kuni 499,9 mW. Silmadele ohtlik, vältida otsest ja peegelduvat kiirt. Laseri täpi vaatlemine üldiselt ohutu, mitte vaadata lähedalt pikaajaliselt (üle 2 sekundi). Kujutab ohtu nahale ja põlevatele materjalidele lähedase ja pikaajalise kiire puhul. Peetakse ohutuks kaugusel 160 m (499,9 mW). Kasutatakse laser-valgus-show projektorites, tööstuslikes laserites ja teaduslikes laserites.
  • Klass 4 / IV – nähtava kiirega laserid võimsusega üle 500 mW (1/2 W). Äärmiselt ohtlik silmadele, vältida otsest ja peegelduvat kiirt. Vältida täpi vaatamist, laser on liiga ere kui vaatamisest jääb silmadele valgustäpp üle 10 sekundi. Vältida otsest kokkupuudet nahaga, võib koheselt põletada. Võib koheselt põletada materjali, vältida otsest kokkupuudet kergesti põlevate materjalidega (tumedad materjalid ja kerged materjalid (paber, riie)). Peetakse ohutuks kaugusel 224 m (1000 mW) ja 710 m (10 W). asutatakse laser-valgus-show projektorites, tööstuslikes laserites, teaduslikes laserites ja meditsiinilistes laserites silmade opereerimiseks või naha raviks.

Kuigi mitte nähtava kiirega laserite puhul kehtivad samad klassid, tuleks kasutada täiendatud ettevaatlikust, kuna ei pruugi olla teada, kus suunas laserkiir liigub.

Täpsem info (inglise keeles):

https://www.lasersafetyfacts.com/resources/Spreadsheet—laser-classes.pdf
https://www.lasersafetyfacts.com/resources/FAA—visible-laser-hazard-calcs-for-LSF-v02.png

Selleks, et kaitsta ennast ja töötajaid laserite ohtlikkuse eest on tähtis töökohal kasutada laserkaitsevahendeid, mis vastaks laseri ohuklassile ja lainepikkusele.

  • Laserkaitseprillid – kõige lihtsam isikukaitsevahend, kohustuslik kõikidele, kes viibivad laseri vahetus läheduses. Kui on lahtise disainiga laserlõikepink, siis on kohustuslik kõikidele, kes viibivad laseriga samas ruumis. Valides laserkaitseprille on tähtis valida prillid, mis on vastavad laserlõikepingi kiire lainepikkusele.
  • Laserkeevitusmask – Laserkeevitusmaskid kaitsevad ülitugeva UV ja IR kiirguse vastu, mis tekib töötamisele lahtiste laserseadmetega.  sobivad kasutamiseks laserkeevituse, laserpuhastuse ja teistes olukordades kus kokkupuude laserkiirgusega on vahetu.
  • Eralduskardinad – kasutatakse ruumis, kus laserlõikepink viibib, et vähendada ohtliku ala suurust efektiivsemalt. Pakutakse erinevaid variant, kas statsionaarne või mobiilne, põrandale, seinad, aknakatted ja laekatted.
  • Suitsu- ja tulekahju andur – laserlõikepingi sisse on soovituslik lisada tulekahju andur, et teavitada operaatorit ja kasutajaid, kui pingis peaks puhkema tulekahju.
  • Masina töö indikaator – ere punane tuli on hästi nähtav ning hoiatab kõrvalisi isikuid, et laserpinki kasutatakse.

Teile sobivate laserkaitsevahendite leidmiseks võta ühendust Lasermeisteriga. info@lasermeister.ee