Laseri kaitseprillid on hädavajalikud, et tagada operaatori ohutus!

Peamiselt tuleb laserkiirguse puhul hoolitseda silmade ohutuse eest. Laserkiirgusega kokkupuutuvatel töötajatel on vajalik kanda kaitseprille. Ka kaitseprillide kasutamisel, ei tohiks kunagi laserit suunata silmadesse.

Üldisteks ohutushoiu põhimõteteks on:

  • töötajate põhjalik koolitamine kõikidest ohtudest ning ohututest töövõtetest;
  • kui tööprotsess lubab, ekraniseerida laserkiir täielikult inimestest,
  • laserkiirt mitte suunata inimese peale,
  • laserit kasutatakse järelevalve all,
  • säilitus- ja transporditingimused ei vigasta laserit,
  • spetsiifilised ohutusnõuded sõltuvalt laseriklassist,
  • ohutusreeglite kinnipidamise järelevalve.

Enamlevinud kaitsevahenditeks laserkiirguse suhtes on kaitseprillid. Nende juures tuleb kindlasti jälgida, et prillid on valitud vastavalt blokeerima välja neid lainepikkusi, millel töötab ka laser. Tuleb jälgida, et kaitseprillid kaitseksid kõikide lainepikkuste suhtes, mida laser tekitab. Odavamate prillide puhul on täheldatud, et nendega kaasasolev spetsifikatsioon ei vasta nende tegelikule kaitseulatusele (lainepikkused). CO2-laseri keevitusprotsessis tekib kõrvalnähtusena ka tugev ultraviolettkiirgus. Seetõttu tuleb kogu protsess võimaluse korral täielikult eraldada. Juhul kui ekraneerimine pole võimalik, tuleb kõigil juuresviibijatel kanda isikukaitsevahendeid (kaitseriietus, -mask).

allikas: tooelu.ee

IMG_20170119_142204107