Lāzermetināšanas drošība

Ja iegādājaties vai esat iegādājies lāzermetināšanas iekārtu savam uzņēmumam, ir ļoti svarīgi, lai iekārtas operators un tās tuvākajā apkārtnē strādājošie apzinātos ar lāzermetināšanu saistītos apdraudējumus un ar to saistītās profilaktiskās prasības.

  • Lāzermetināšanas darba zonas tuvumā, kur neatrodas viegli uzliesmojoši priekšmeti, un 5 m rādiusā nedrīkst atrasties sprādzienbīstami priekšmeti.
  • Metināšanas darba zonas tuvumā jābūt ugunsdrošības aprīkojumam. Turklāt telpai jābūt labi vēdinātai, jo metināšanas laikā var izdalīties cilvēkiem bīstamas gāzes un savienojumi.
    Pirms metināšanas ir jāpārliecinās, vai metināmie materiāli ir piemēroti metināšanas mērķim. Materiāli var būt silti metināšanas laikā un pēc tā, tāpēc pirms apstrādes ļaujiet materiālam atdzist.
  • Metināšanas stenda operatoram jāvalkā metināšanas aizsargtērps un aizsargmaska ​​ar regulējamu tumšumu. Tāpat personām, kas atrodas mašīntelpā, jāvalkā aizsargbrilles vai maska ​​lāzermetināšanai.
  • Metināšanas laikā ir jāizvairās no metināšanas pistoles pagriešanas 90 grādu leņķī, kā arī nedrīkst atrasties cilvēki un ķermeņa daļas metināšanas pistoles priekšā, lai izvairītos no materiāla atstarošanas radītiem bojājumiem veselībai.
  • Pirms metināšanas uzsākšanas obligāti jāpārliecinās, vai trajektorijā nav traucējošu šķēršļu
  • Veicot lāzermetināšanu, jāievēro ieteicamie metināšanas parametri un režīmi.
  • Lāzermetināšanas iekārta jāuzglabā un jāizmanto sausā telpā, kur nav gaisa piesārņojuma, augsta sprieguma vai spēcīga magnētiskā spēka.
Lāzera metināšana