Suvirinimo lazeriu sauga

Jei perkate ar įsigijote savo įmonei lazerinio suvirinimo įrangą, labai svarbu, kad įrangos operatorius ir artimiausi darbuotojai žinotų su lazeriniu suvirinimu susijusius pavojus ir su tuo susijusius prevencinius reikalavimus.

  • Prie lazerinio suvirinimo darbo zonos, kurioje nėra degių daiktų, turi būti ne mažiau kaip 5 m erdvės, o 10 m spinduliu neturi būti sprogstamųjų objektų.
  • Šalia suvirinimo darbų zonos turi būti priešgaisrinės saugos priemonės. Be to, patalpa turi būti gerai vėdinama, nes suvirinimo metu gali išsiskirti žmonėms pavojingos dujos ir junginiai.
    Prieš suvirinant būtina įsitikinti, kad suvirinamos medžiagos yra tinkamos suvirinimo paskirčiai. Suvirinimo metu ir po jo medžiagos gali būti šiltos, todėl prieš naudodami leiskite jai atvėsti.
  • Suvirinimo stendo operatorius privalo dėvėti apsauginius suvirinimui skirtus drabužius ir apsauginę kaukę su reguliuojamu tamsumu. Taip pat mašinų skyriuje esantys asmenys turi dėvėti apsauginius akinius arba lazerinio suvirinimo kaukę.
  • Suvirinimo metu reikia vengti suvirinimo pistoleto pasukti 90 laipsnių kampu, o prieš suvirinimo pistoletą neturi būti žmonių ir kūno dalių, kad būtų išvengta žalos sveikatai dėl medžiagos atspindžio.
  • Prieš pradedant suvirinimą, būtina įsitikinti, kad trajektorijoje nėra trukdančių kliūčių
  • Suvirindami lazeriu, turite laikytis rekomenduojamų suvirinimo parametrų ir režimų.
  • Lazerinio suvirinimo aparatas turi būti laikomas ir naudojamas sausoje patalpoje, kurioje nėra oro taršos, aukštos įtampos ar stiprios magnetinės jėgos.
Lazerinis suvirinimas