Laserhitsauksen turvallisuus

Jos olet ostamassa tai ostamassa laserhitsauslaitteita yrityksellesi, on erittäin tärkeää, että laitteen käyttäjä ja sen välittömässä läheisyydessä olevat työntekijät ovat tietoisia laserhitsaukseen liittyvistä vaaroista ja niihin liittyvistä ennaltaehkäisevistä vaatimuksista.

  • Laserhitsaustyöalueen läheisyydessä tulee olla vähintään 5 m tilaa, jossa ei ole syttyviä esineitä, eikä 10 m säteellä saa olla räjähtäviä esineitä.
  • Hitsaustyöalueen lähellä tulee olla paloturvallisuusvarusteita. Lisäksi huoneen tulee olla hyvin tuuletettu, sillä hitsauksen aikana saattaa vapautua ihmisille vaarallisia kaasuja ja yhdisteitä.
    Ennen hitsaamista on varmistettava, että hitsattavat materiaalit sopivat hitsaukseen. Materiaalit voivat olla lämpimiä hitsauksen aikana ja sen jälkeen, joten anna materiaalin jäähtyä ennen käsittelyä.
  • Hitsauspenkin käyttäjän tulee käyttää suojavaatetusta hitsaukseen ja suojanaamaria säädettävällä tummuudella. Lisäksi konehuoneessa olevien tulee käyttää suojalaseja tai maskia laserhitsausta varten.
  • Hitsauksen aikana tulee välttää hitsauspistoolin kääntämistä 90 asteen kulmaan, eikä ihmisiä tai ruumiinosia saa sijoittaa hitsauspistoolin eteen materiaalin heijastumisesta aiheutuvien terveyshaittojen välttämiseksi.
  • Ennen hitsauksen aloittamista on varmistettava, ettei liikeradalla ole häiritseviä esteitä
  • Laserhitsauksessa on noudatettava suositeltuja hitsausparametreja ja -tiloja.
  • Laserhitsauskonetta on säilytettävä ja käytettävä kuivassa tilassa, jossa ei ole ilmansaasteita, korkeaa jännitettä tai voimakasta magneettista voimaa.
Laserhitsaus